java

JAVA Blog 

TAPS (Sun Jan 24, 2016)

16 Feb 2016 5:01 PM | Anonymous member (Administrator)

Obits from January 3, 2016, as researched and provided to JAVA by Mr. Roger Eaton.

1.     

Hanako Arai

2.     

Hiroko Arimoto

3.     

Tetsuro Fujii

4.     

Charles Taiji Fujimoto

5.     

Margaret K. Fukuoka

6.     

Robert Yoshihiko Handa

7.     

Seiji Hata

8.     

Shiz Hata

9.     

Chris Tomio Inagawa

10. 

Fumiko Iwamoto

11. 

Kitako Izumizaki

12. 

Takao Kaji

13. 

Taro Kasai

14. 

Mitsunobu “Mit” Kawahara

15. 

George Kawasaki

16. 

Kiyoko "Ko" Kadani

17. 

Tamiko Matsui

18. 

Cory Michioka

19. 

Bobby Norio Miyamoto

20. 

Dennis Mitsuo Miyashiro

21. 

Henry Masayuki Moriyasu

22. 

Satoshi “Freckles” Motonaga

23. 

Hajime Mukai

24. 

Marc Seichi Muramatsu

25. 

Kimiyo Beverly Nagao

26. 

Sam Isamu Nakagawa

27. 

Katsuko Uyehara Nakamura

28. 

Pauline M. Nakamura

29. 

Isami Ogata

30. 

Moriaki Ogawa

31. 

Keiji Okano

32. 

Yoshikatsu "Yosh" Ono

33. 

Roy Kaoru Sakae

34. 

Kazuo Sato

35. 

Shizue Shiroma

36. 

Kimiyo Shishido

37. 

Chiyono Sukisaki

38. 

Benjamin Tsukasa Takeshita

39. 

Satoru "Sugar" Tamura

40. 

Benny Tano

41. 

Charles Toto Jr.

42. 

Frances Tsuda

43. 

Tomio Tsuda

44. 

Roy Isamu Tsuya

45. 

Frank Hideaki Ujiiye

46. 

Mary Kimiyo Urashima

47. 

Tamio Yoshida

48. 

Yasuji Bill Yoshida

 

To view the full details, please see the PDF here  Obits Sun Jan 24, 2016.pdf

Powered by Wild Apricot Membership Software